Over ons

Geedi is een kleine groep personen, verspreid woonachtig in Nederland, België, Somalië en Engeland. Geedi is gevestigd in Tilburg. Daar ook is het initiatief van de Geedi Nieuwsbrief ontstaan. Er is voortgebouwd op eerdere ervaringen, opgedaan met Nieuwsbrief Hayaan, destijds verbonden aan Stichting Gowraar Hulporganisatie. Hayaan verscheen tussen 2001 en 2006. De Geedi medewerkers – Somali en Nederlanders – zijn vrijwilliger, ieder met eigen specifieke inbreng.

Voorafgaand aan de start van Geedi is er overleg geweest met diverse Somalische organisaties in het land. Dat heeft een tweetal uitgangspunten opgeleverd. Op de eerste plaats: een onafhankelijke positie! Geedi is geheel zelfstandig en is niet verbonden aan welke (Somalische) organisatie dan ook! Op de tweede plaats: Geedi is allereerst bedoeld voor hen die onbekend zijn met Somalië en/of Somaliërs. De niet-Somalische gemeenschap dus! Toch wordt Geedi óók verspreid binnen de Somalische groep. Dit op uitdrukkelijk verzoek van veel Somalische personen met wie vooraf gesproken werd.

Geedi wordt op eigen kracht uitgegeven zonder enige vorm van structurele subsidie.
Dat benadrukt weer opnieuw de onafhankelijke positie van de nieuwsbrief.
Met name voor verzendkosten van de papieren versie van Geedi wordt soms financiële steun ontvangen van – individueel – Somalische zijde.

Reacties gesloten.